Welkom bij Heertjes

Doordat praktijken steeds groter worden, groeit de behoefte aan advies en begeleiding bij het organiseren van de facilitaire diensten en wordt ondersteuning daarbij steeds noodzakelijker. Regelgeving verandert voortdurend en er worden meer kosten gemaakt. Heertjes optimaliseert facilitaire processen in (para)medische praktijken en geeft advies op basis van bijzondere vakkennis. 

Onze expertise

  • Inkoopmanagement & contractbeheer 
  • Ondersteuning bij praktijkovername door evaluatie en verbetering bestaande overeenkomsten
  • Onafhankelijke inkoopondersteuning bij verhuizing, verbouwing of nieuwbouw 
  • Begeleiding ontwikkeling nieuwe website 
  • Opleiden van praktijkmanagers tot volwaardig facilitair gesprekspartner

Betrouwbaar bevonden

Heertjes, Ontzorger van de praktijk is een degelijke organisatie met uitmuntende kennis van (para)medische praktijken en daarom partner van:

  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
  • Branchevereniging Tandtechniek
  • Dactari Dierenartsencoöperatie
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT)